• شرایط نصب رایگان
 • موارد زیر شامل نصب رایگان می باشد:
 • دستگاههایی که دارای دفترچه ضمانت و کوپن نصب رایگان می باشند.
 • هزینه های ایاب و ذهاب جهت انجام عملیات نصب (رایگان)، در صورتی که نمایندگی نصب مجاز شرکت در همان شهر موجودباشد، در غیراینصورت طبق تعرفه های معمول، هزینه ایاب و ذهاب شهری دریافت می گردد. (هزینه های ایاب و ذهاب در زمان تغییرات و تعمیرات طبق تعرفه دریافت خواهد شد.)
 • موارد زیر شامل نصب رایگان نمی باشد:
 • هزینۀ لوله مصرفی براساس متراژ طبق تعرفه
 • هزینه آهنگری جهت ساخت شاسی و ساپورت دستگاه و یا استفاده از ساپورتهای پیش ساخته
 • هزینه تعمیرات و جابجایی محل نصب دستگاه که خود شامل ایاب و ذهاب و دستمزد می باشد.
 • منظور از نصب عملیات زیر می باشد: (شرکت نیا هزینه نصب آنرا تقبل خواهد نمود.)
 • نصب دستگاه در محل مورد نظر مشتری در چهارچوب استاندارد و ضوابط فنی
 • اتصال کابل برق شهری به ترمینال دستگاه (اجرا و تهیه کابل تغذیه برق جزء تعهدات شرکت نمی باشد.)
 • راه اندازی دستگاه
 • ۴. آموزش رایگان در محل
 • الصاق برچسب هالوگرام مخصوص نصب دستگاه و مهر و امضاء بر روی دفترچه ضمانت نامه توسط نماینده مجاز خدمات پس از فروش
 • دریافت امضاء رضایت خریدار نسبت به نصب صحیح بر روی کوپن نصب و فاکتور سرویس
 • نکات:
 • هرگونه عملیاتی خارج از موارد ذکر شده به عهدۀ خود مشتری می باشد.
 • مسئولیت حفظ و نگهداری کارت ضمانت صرفاً به عهدۀ خریدار می باشد و در صورت موجود نبودن کارت ضمانت خدمات بصورت رایگان انجام نمی پذیرد و هرگونه خدمات با دریافت هزینه انجام خواهد شد.
 • در کلیۀ موارد نصب تعمیرات و یا تعمیرات اعم از گارانتی یا غیرگارانتی از نماینده خدمات فاکتور رسمی شرکت با مهر و امضاء دریافت نمایید.
 • کارت ضمانت متعلق به مالک دستگاه بوده و بایستی نزد مالک دستگاه نگهداری شود و فقط کوپن نصب رایگان موجود در دفترچه پس از نصب به نماینده تعلق خواهد داشت.
 • توجه:
 • منظور از تعرفه، قیمت متعارفی است که توسط شرکت تصویب و به کلیۀ نمایندگان ابلاغ گردیده است.
 • شرایط ضمانت
 • ضمانت دستگاه خریداری شده شامل ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۲ سال ضمانت قطعات می باشد.
 • مواردی که شامل ضمانت می باشد:
 • تعمیرات و تعویض قطعات در مدت ضمانت بصورت رایگان و بدون دریافت کارمزد تعویض و بهای قطعه
 • شارژ گاز دستگاه در صورت خرابی کمپرسور و تعویض آن در مدت ۵ سال و در موارد دیگر فقط به مدت ۲ سال
 • شروع ضمانت از تاریخ ذکر شده در این دفترچه می باشد
 • مواردی که شامل ضمانت نمی باشد:
 • چنانچه نحوه انشعاب، کنتور برق و همچنین نحوۀ اتصال دستگاه به کنتور برق ساختمان (سایز کابل و ظرفیت فیوز) طبق استاندارد اداره برق و شرکت سازنده نباشد. گارانتی کمپرسور و قطعات ابطال خواهد شد.
 • نصب دستگاه توسط افراد متفرقه و غیر مجاز
 • نصب دستگاه در فضای نامتناسب با ظرفیت کاری آن
 • – انتخاب دستگاه جهت فضائی بزرگتر از ظرفیت کاری
 • – انتخاب دستگاه جهت فضائی کوچکتر از ظرفیت کاری
 • نصب دستگاه در محل غیر استاندارد و آلوده به مواد شیمیایی و اسیدی که باعث خوردگی و پوسیدگی قطعات دستگاه می شود.
 • دستکاری یا تعمیر دستگاه توسط افراد متفرقه (افرادی به غیر از نمایندگان مجاز خدمات مشتریان نیا)
 • دستکاری، مخدوش یا کنده شدن دفترچه ضمانت، برچسب هالوگرام روی دستگاه یا شماره سریال و پلاک مشخصات دستگاه
 • بدنه، قاب، کلید، ریموت کنترل و سایر قطعات ظاهری، شکستگی بطور کلی، عدم دقت در استفاده و نگهداری و همچنین خرابی های ناشی از حمل و نقل دستگاه
 • حوادث غیرمترقبه مانند آتش سوزی و زلزله و سیل و …
 • شارژ گاز در صورت پوسیدگی و آسیب دیدگی فیزیکی دستگاه
 • هزینه ایاب و ذهاب جهت تعمیرات به عهدۀ مشتری می باشد.