توان برودتي و توان الکتريکي چيلر :

هیتاچی

   توان برودتي:

 

به ميزان برودت گرفته شده در اوپراتور چيلر توان برودتي مي‌گويند.

که معمولا بر حسب تن برودت، (Refrigration Ton)، بي.تي.يو بر ساعت (Btu/hr)، کيلو کالري بر ساعت (Kcal/hr) و يا کيلو وات (Kw) بيان مي‌گردد.

 

   توان الکتريکي:

 

به معناي ميزان توان مصرفي الکتروموتور کمپرسور که معمولا بر حسب کيلو وات (Kw) بيان مي‌شود.

 

از آن‌جا که در اصطلاح بازار معمولا توان کمپرسور را با اسب بخار(hp) بيان نموده و آن‌را معادل تناژ فرض مي‌کنند (به‌عنوان مثال گفته مي‌شود کمپرسور 20 تن که منظور همان 20 اسب بخار است) اشتباهاتي به‌شرح زير در اين زمينه رخ مي‌دهد.

 

الف) با تبديل اسب بخار (hp) به کيلو وات (Kw) تصور مي‌شود که توان مصرفي کمپرسور محاسبه شده که چنين نيست زيرا اولا بيان قدرت کمپرسور بر حسب اسب بخار (hp) به معني توان خروجي کمپرسور است نه توان ورودي، ثانيا با توجه به راندمان الکتريکي و شرايط کارکرد کمپرسور توان ورودي آب بالطبع متفاوت خواهد بود و يقينا بيش‌تر از توان خروجي است.

 

ب) ميزان بار برودتي ناشي از کارکرد کمپرسور در چيلر که بايد در يک سيکل ترموديناميکي محاسبه گردد هيچگونه ارتباط عددي با قدرت خروجي کمپرسور بر حسب (hp) نداشته و با تبديل اين قدرت به BTU/hr يا Kw به هيچ وجه نمي‌توان توان برودتي سيکل را محاسبه نمود.